Loading

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

AKBEL AŞ olarak;  faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek üçüncü şahısların can ve mal emniyetini sağlamayı aşağıdaki ilkeler doğrultusunda taahhüt ederiz.

•    Yaşam kalitesini arttırmak için sunduğumuz yerel hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine verdiğimiz önemi vurgulamak ve verimliliği artırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliğini üst düzeyde tutmak ve bu alandaki tüm ulusal ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmek,
•    Faaliyetlerimizde vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak şirketimizin bu güne kadar edinmiş olduğu saygınlığı, itibarı korumak ve yükseltmek,
•    İş kazası, meslek hastalığı ve çevre ile ilgili tehlikeleri belirlemek, bunların nedenlerini araştırmak, risk analizi yapmak ve risk seviyelerini minimize etmek,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Performansını ölçmek, gözden geçirmek ve yenilikleri takip ederek sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
•    İSG sorumluluk ve bilincini eğitimlerle destekleyerek tüm çalışanlara yerleştirmek ve çalışanların katılımlarını sağlayarak şirketimizde zemini sağlam bir İSG kültürü oluşturmak.

YUKARI